Επικοινωνία

Διεύθυνση

Μοναστηρίου 315
Μενεμένη – Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 54628