ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ονοματεπώνυμο: ΣΑΠΑΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Διεύθυνση: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 8Α

Τ.Κ.: 57013 

Περιοχή: ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ιδιότητα: ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΗΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Α.Φ.Μ. Διαχειριστή: 059574733