ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία:  GROUP GA IKE

Διακριτικός Τίτλος:  GROUP GA

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:  801108149

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:  149286806000

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.:  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση Έδρας : ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 315

Περιοχή:  ΜΕΝΕΜΕΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ.Κ.:  54628

Τηλέφωνο:  2314012964

email: info@group-ga.com

Ημ/νία Λήξης  1ης  Διαχειρηστικής Περιόδου:  31/12/2019

Κεφαλαιακές Εισφορές:  €3.000,00