Σύστημα διαχείρισης και πληρωμών

Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνεται και η παροχή συστήματος διαχείρισης της εφαρμογής και των πληρωμών.